توسعه تجهیز

آسانسور هیدرولیک

توضیحات
آسانسورهای هیدرولیک

آسانسور هیدرولیک ، اسانسور هيدروليك مسافربر ، آسانسور هيدروليك خودروبر ، آسانسور هيدروليكى بارى ، آسانسور هيدروليك ماشین بر ، آسانسور هيدروليك پارکینگ ، آسانسور باربر هیدرولیک ، آسانسور هيدروليك خانگی ، آسانسور هيدروليك بيمارستانى تخت بر ، آسانسور هيدروليكى برانکارد بر ،آسانسور هيدروليك بارى ، آسانسور هيدروليك معلولين ، آسانسور هيدروليك رستوران ، آسانسور هيدروليك فروشگاه .

ويژگيهاى آسانسور هيدروليك:

- ضريب ايمنى بالا

- حركت نرم و روان

- سر و صداى كم

- صرفه جوئی در مصرف برق

- بدون نياز به موتورخانه در بالا

فروش انواع آسانسورهای هیدرولیک مسافری ، ماشین بر، لیفتراک بر، بیمارستانی برانکاردبر و تخت بر ، باربر و بالابرهای خانگی و خدماتی غذابر و معلول بر ویلچربر و آسانسور ضد انفجار و ضد جرقه و آسانسور ضد غبار .

بستن