توسعه تجهیز
58369.jpg
58369.jpg elevator-door.jpg goods-elev.jpg hospital-elevato.jpg

آسانسورهای هیدرولیک

توضیحات
آسانسورهای هیدرولیک در انواع آسانسور مسافربر (نفربر) ، آسانسور خودروبر ، آسانسور بار ( باری ، باربر) آسانسور خانگی ( Home Lift ) ، آسانسورهای تخت بر و برانکارد بر بیمارستانی و درمانگاهی ، بالابرهای بار ، معلول بر (ویلچر)، بالابر غذابر ، رستورانی، کتاب بر ، اسناد بر اداری ، بالابرهای استریل بر آزمایشگاهی با تجهيزات هیدرولیکی در ظرفیت ها و ابعاد گوناگون

خدمات پس از فروش:

- تامین قطعات

- ضمانت (گارانتی) رسمی یک ساله

- خدمات پشتیبانی ده ساله

فروش انواع آسانسورهای هیدرولیک مسافری، ماشین بر، لیفتراک بر، بیمارستانی (برانکاردبر و تخت بر)، باربر و بالابرهای خانگی و خدماتی (غذابر) و معلول بر (ویلچربر) و انواع آسانسورهای ضد انفجار و ضد جرقه و آسانسورهای ضد غبار .

بستن