توسعه تجهیز

آسانسور ضد جرقه

توضیحات

آسانسور خاص ضد انفجار، آسانسور ضد جرقه ، آسانسور ضد گرد و غبار پشم شیشه و آسانسور ضد غبار ذغالسنگ و فيبرهاى آتشگير معادن مناسب برای محیط های گازی مستعد خطر ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، رنگ سازی و دارویی صنایع معدنی و انبار غلات.

برای محیط های مستعد خطر zone1 و zone 2 مناسب برای شرایط

رطوبتی بالا و درجه حفاظتی بالا برای تجهیزات الکتریکی دستگاه ها

تامین کلیه تجهیزات و قطعات و وسائل برقى ضد انفجار

آسانسور خاص صنعتى ، آسانسور باربر سنگين ، آسانسور خاص ليفتراك بر ، وانت بر

آسانسور خاص نيروگاه ، پالايشگاه ، پتروشيمى و آسانسور معادن .

بستن