توسعه آسانسور

آسانسور رستوران ها

در ساختمان هایی که دارای رستوران ها، کافه تریا و یا هر بخشی که در آن افراد پذیرایی می گردند هستند نیاز به آسانسور یا آسانسورهای جداگانه است که از دیگر آسانسورها جدا هستند. در صورتی که آسانسورهای رستوران با بقیه بخش ها مشترک باشند، مشکلاتی از نظر ترافیکی متریان، پخش بوی غذا و مواد غذایی ایجاد خواهد شد. البته می توان مشکلات فوق را با یک مدیریت سنجیده و منظم تا حدی کنترل کرد از جمله می توان روکش مناسبی جهت جلوگیری از بو در کابین در نظر گرفت. از طرفی آسانسور حمل غذا در یک ساختمان به دلیل ابعاد نزولی محل غذا فضای بیش تری در مقایسه با نوع مسافربری اشغال می کند و ابعاد کابین آن تابع سیکل رفت و برگشت و نحوه حرکت آسانسور در ساختمان نیز هست که باید در طرح اولیه مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. به طور مثال در یک رستوران به ظرفیت 300 مشتری باید آسانسورهای باری مخصوص حمل غذا در ساختمان پیش بینی شود تا غذا را از آشپزخانه به قسمت توزیع غذا منتقل نماید و همچنین جهت حمل و جابجایی مشتریان نیز آسانسورهای مستقلی در نظر گرفته شود.