توسعه تجهیز

آسانسور ضد انفجار

توضیحات
آسانسور ضد انفجار

Explosion Proof Elevators

- مورد استفاده در محیط های آلوده گازی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و محیطهای آلوده به غبارهای آتشگیر ، غبار پشم شیشه ، غبار ذغالسنگ معادن و انبار غلات

- مطابق با مقررات جهانی ATEX و استاندارد ملی آسانسور

- تأمین کلیه تجهیزات و قطعات برقی ضدانفجار

فروش و نصب آسانسور صنعتى ضد جرقه ، آسانسور باربر ضد گرد و غبار ، آسانسور بار و نفر ضد انفجار ، بالابر بارى ضد جرقه ، آسانسور صنعتى ضد گرد و غبار ، تجهيزات و وسايل ضد جرقه برای محیط های آلوده گازی پالایشگاه ، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و دارویی و تجهيزات ضد گرد و غبار فیبرهای آتشگیر معادن ، پشم شيشه ، غبار ذغالسنگ برای معادن و انبارهای نگهداری غلات

تامین کلیه قطعات برقى ضد انفجار و ضد جرقه و ضدگرد و غبار

بستن