توسعه تجهیز
d13e0da4-019d-4ad9-8cd2-0d78dacd3dd3.jpg
d13e0da4-019d-4ad9-8cd2-0d78dacd3dd3.jpg oil-refinery1.jpg 23696.jpg ExplosionProof.jpg 695px-Ex-logo.png ATEX.png 1062015-ExProof.jpg atex-rated-ex-explosion-proof-extracto.jpg cch_l_ellk_open.jpg EPS-2XPB-SG-MS-PR01.jpg explosion-proof-elevator-phone.jpg Explosion-Proof-Junction-Box.jpg explosion-proof-power-distribution-boards.jpg

آسانسورها و بالابرهای ضد انفجار

توضیحات
آسانسورهای صنعتی ضد انفجار ( Explosion Proof)

- جهت نصب درمحیط های گازی مستعد خطر zone1 و zone

- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع شیمیایی و دارویی

- با ایمنی کامل، دوام و استحکام

- مطابق با استاندارد جهانی ATEX و استاندارد ملی آسانسور

- تأمین کلیه تجهیزات و قطعات آسانسورهای ضدانفجار

- دوره ضمانت یکساله

- خدمات پشتیبانی ده ساله

فروش انواع آسانسورهای ضد انفجار و ضد جرقه برای محیط های آلوده گازی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع شیمیایی و دارویی و آسانسورهای ضد غبار و فیبرهای آتش گیر برای محیط های غبار آلود معادن و انبارهای نگهداری غلات

بستن