توسعه آسانسور

مشخصات آسانسور تخت بر

* حداقل ابعاد کابین = 2400 میلی متر عمق و 1400 میلی متر عرض

* حداقل عرض بازشوی درب= 1300 میلی متر

* حداقل ارتفاع درب = 2100 میلی متر

* ظرفیت نفربر = 21 نفر

* شستی های احضار در 40 سانتی متری از درب ورودی در دو سمت ورودی نصب شوند.

* مجهز به سیستم برق اضطراری باشد که هنگام قطع برق کابین را به بهترین طبقه هدایت نماید.