توسعه آسانسور

تجهیزات ایمنی درب آسانسور

وسایل تشخیص دهنده مسافرین در زمان ورود و خروج از کابین آسانسور

جهت حفظ ایمنی و آسایش آن ها الزامی است.

این وسایل از نظر کارکرد و نحوه کنترل جلوگیری از بسته شدن درب با

یکدیگر فرق می کنند.

امروزه سیستم های فتوسل، تشخیص دهنده و آشکارساز مسافر از

متداولترین انواع سیستم ایمنی درب ها هستند

ارائه انواع آسانسور و بالابرهای هیدرولیک مسافربر، خودروبر پارکینگ ، لیفتراک بر، آسانسور باربر سنگین، آسانسور بیمارستانی (برانکاردبر و تخت بر) و بالابر خانگی ، بالابر معلولین (ویلچربر) و آسانسورهای ضد انفجار و ضد جرقه و آسانسورهای ضد غبار

.