بالابر خدماتی (غذابر)

توضیحات
بالابرهاى خدماتى

شامل بالابر ويلچر ، بالابر معلول ، بالابر بیمار ، بالابر سالمند ، بالابر غذا ، مونت شارژ ، بالابر غذا سینی بر ، بالابر غذا دیگ بر ، بالابر خانگى ، هوم لیفت ، بالابر ويلچربر ، بالابر بارى ، بالابر معلولین ، بالابر اسنادبر، بالابر استریل بر آزمایشگاهی و بالابر باربر

* موارد استفاده:

انبارها ، رستوران ها ، فروشگاه ها ، ادارات ، كتابخانه ها ، آزمايشگاه ها ، درمانگاه ها و بيمارستان ها

* ويژگي هاى بالابرهای خدماتی هيدروليك :

- ضريب ايمنى بالا

- حركت نرم و روان

- سر و صدای کم

- بدون نیاز به کنده کاری چاهک در پائین

- بدون نیاز به ساخت موتورخانه در بالا

- قابل استفاده با برق تکفاز خانگی

فروش ، نصب ، راه اندازي ، سرويس و نگهدارى انواع بالابرهاى خدماتی غذابر ، بالابر رستوران ، آشپزخانه ، بالابر آزمايشگاهى استريل بر ، بالابر اسنادبر ، كتاب بر، بالابر باربر ، بالابر معلول بر ، ويلچر ، بالابر خانگى ، جك معلولين ، بالابر بارى هيدروليك

براى انتخاب نوع دستگاه به دسته بندى محصولات مراجعه نمائيد. 

بستن