توسعه آسانسور

تابلو برق سه فاز

تجهیزات لازم که باید در تابلو برق سه فاز تعبیه گردد:

۱- سه عدد فیوز ۲۵ A برای آسانسورهای ۴و۶ نفره

۲ سه عدد فیوز ۵۰ A برای آسانسورهای ۸ و ۱3 نفره و باری

۳-کلید گردان ۶۳ A

۴- سه عدد چراغ زیگنال

۵- نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهک و فن موتورخانه

۶- تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن