توسعه آسانسور

تابلو فرمان

تابلو فرمان یکی از مهمترین بخشهای الکتریکی و کنترلی آسانسور است و شامل مدار های فرمان و ریز پردازنده و قطعات الکترونیکی می باشد که وظیفه آن کنترل حرکت کابین و نیز اعلام وضعیت های مختلف می باشد.

تابلوفرمان آسانسور معمولاً در موتورخانه نصب می گردد.

تعدادی از وظایف اصلی تابلو فرمان آسانسور به شرح زیر است:

* کنترل جهت حرکت و سرعت موتور اصلی

* پردازش درخواست ها از کابین و طبقات آسانسور

* کنترل تجهیزات الکتریکی مانند : ترمزها ، سوئیچ ها ، درب کابین و …

* نظارت دقیق بر حرکت کابین آسانسور و حفظ ایمنی های لازم

* پاسخگویی و پردازش درخواست های الکتریکی بخش های مختلف آسانسور

* حفاظت الکتریکی از تجهیزات آسانسور

* تشخیص وضعیت ها و موقعیت کابین در هر لحظه