توسعه آسانسور

تاریخچه آسانسورهای هیدرولیکی

شاید تصورش دشوار باشد اما قبل از اختراع آسانسورهای کششی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، آسانسورهای هیدرولیکی آبی در آمریکا رواج داشت. بدین شکل که یک جک که با نیروی آب حرکت می کرد از طریق تعداد قابل توجهی فلکه به همراه سیم بکسل باعث حرکت کابین می شد. این سیستم اشکالات بسیاری از جمله تکان زیاد به هنگام حرکت و توقف و عدم تراز در طبقه را دارا بود.

هنگامی که در سال 1954 نخستین تولید کننده آلمانی، با به کارگیری روغن در جک، یک آسانسور هیدرولیکی را تولید کرد، بهره گیری از آسانسور هیدرولیکی روغنی سال ها در آمریکا متداول بود.

موفقیت روز افزون این نوع آسانسورها سبب گردید که تولیدکنندگان دیگر اروپایی به تولید آن بپردازند و در هر کشور برای ایمنی آن ها کدهای استانداردی تدوین نمایند.

بالاخره با توافق اعضای جامعه اروپا نخستین نسخه رسمی استاندارد EN81-2 در سال 1987 برای کشورهای عضو منتشر شد. در تمام کشورهای جهان و نیز اروپا به خصوص در کشور آلمان انواع سیستم های آسانسور هیدرولیکی طراحی و تولید شده است.