توسعه آسانسور

تعمیرات آسانسور و بالابر

- انجام کلیه امور مربوط به تعمیرات انواع آسانسور و بالابر هیدرولیکی مسافربر، باربر، خودرو بر (ماشین بر) ، بیمارستانی (تخت بر و برانکارد بر)، بالابر خانگی و بالابر معلولین (ویلچربر)

- تعمیرات آسانسور و بالابرهای ضد انفجار، ضد جرقه و ضد گرد و غبار