توسعه آسانسور

جک معلول

فروش نصب و راه اندازی انواع جک بالابر ، جک بالابر معلول ، جک بالابر ویلچر ، جک معلولین، جک هیدرولیکی معلول بر. تعمیر ، سرویس و نگهداری جک بالابر معلول بر، جک بالابر ویلچر، جک بالابر باربر ، باری . انواع بالابر بار، معلولین ، غذابر ، اسنادبر