توسعه آسانسور

جک معلول

فروش نصب و راه اندازی انواع جک بالابر ، جک بالابر معلول ، جک بالابر ویلچر ، جک معلولین ، جک هیدرولیکی معلول بر ، تعمیر ، سرویس و نگهداری جک بالابر ، جك معلول بر ، جک بالابر ویلچر ، جک بالابر باربر ، باری . انواع بالابر بار، معلولین ، غذابر ، اسنادبر