توسعه آسانسور

جک هیدرولیک (سیلندر)

رفع عيب جک هیدرولیک

آب بندی از نکات مهم در هر نوع جک می باشد و اگر دچار مشکل شود عملکرد جک به درستی صورت نخواهد گرفت.

در یک مدار هیدرولیک جک یکی از اجزاء سیستم بوده و تمام سیستم نیست.

وقتی عملکرد یک جک تغییر می کند جک تنها عامل مهم نیست و برای پیدا کردن اشكال باید از قسمت های مختلف تست گرفت.

اول از همه ظاهر جک چک شود. شکستگی، خم شدگی، فرو رفتگی یا برآمدگی در سیلندر و شفت جک وجود نداشته باشد.

روغن ریزی در جک های یک طرفه گلویی آب بندی و پیستون آب بندی متفاوت است.

جکی که از گلویی آب بند است اگر روغن ریزی داشته باشد به طور قطع خراب بوده و باید تعمیر شود ولی جک پیستون آب بندی اگر روغن ریزی ظاهری داشته باشد دلیل بر خرابی نیست و می توان روغن ریزی را در حین کار برطرف کرد چون فشار سمت شفت صفر می باشد. ولی گاهی جک خراب بوده ولی روغن ریزی هم ندارد .

هواگيرى جك هيدروليك

با ارسال روغن به داخل جک آن را چندین بار بطور كامل باز و بسته نموده تا هواگیری انجام گیرد، چنانچه پيچ هواگير در بالا باشد آن را شل نموده تا هوا خارج شود.

سرویس و نگهداری جک های هیدرولیک

وجود مواد زائد از قبیل گرد و خاک در روغن می تواند باعث خرابی آب بندها (پكينگ) و خط افتادن روی سطح شفت جک و نهایتا از بین رفتن آب بندی آن شود.

برای حفاظت جک ها از مواد زائد، موارد زیر را رعایت نمایید:

1- در زمان استراحت دستگاه جک ها را به حالت جمع شده در آورید تا گرد و خاک بر روی شفت جک ننشیند.

2- محل های تهویه جک را کاملا تمیز نگه دارید.

3- محل اتصال شیلنگ ها و لوله ها را محکم کنید.

4- اگر جک ها طوری قرار گیرند که در زمان استراحت دستگاه به آن ها نیرو وارد شود آسیب خواهند دید. عدم توجه به این مسئله موجب نشت کردن جک در جای خود خرابی آب بندها و خم شدن یا شکستن شفت جک می شود.

جک کاملا تمیز نگه داشته شود.