توسعه آسانسور

جک ویلچر بر

جک بالابر معلول (جک ویلچربر) با تجهیزات ایمنی مناسب برای حمل معلول با ویلچر جک بالابر معلول

قابل استفاده در ساختمان های دوبلکس ، اداری ، بین طبقات ، درمانگاه ها و اماکن عمومى

فروش، نصب ، راه اندازی ، تعمیر ، سرویس و نگهداری جک بالابر ویلچر ، جک ویلچربر ، جک معلولین ، جک بالابر ویلچر ، جک بالابر بار هیدرولیک ، بالابر باری هیدرولیک