توسعه آسانسور

درب نیمه اتوماتیک

* درب نیمه اتوماتیک تلسکوپی:

در این حالت کابین دارای درب اتوماتیک بوده که پس از توقف از یک سمت به سمت دیگر باز شده و درب طبقه لولائی بوده و بایستی بصورت دستی توسط کاربر باز شود.

* درب نیمه اتوماتیک اتوبوسی:

این سیستم برای چاهک های با عرض کم استفاده می گردد که درب کابین بصورت اتوماتیک درون کابین باز شده و درب طبقه بصورت لولائی بوده و بصورت دستی باز میشود