توسعه آسانسور

درجه حفاظت در مقابل ورود اجسام، ذرات و مایعات (عمدتاً آب) در داخل محفظه دستگاه ها

درجه حفاظت در مقابل ورود اجسام ، ذرات و مایعات (عمدتاً آب) در داخل محفظه دستگاه ها (IP برحسب استاندارد IEC 60529)

این نوع درجه بندی، حفاظت بدنه دستگاه های برقی را در برابر تماس انسان یا حیوان و نیز برخورد اجسام سخت خارجی و نفوذ آب یا مایعات دیگر به داخل آنها معین می کند.

درجه حفاظت بدنه ها و محفظه ها با استفاده از دو حرف I و P که به صورت IP نوشته می شود و استفاده از دو عدد یک رقمی که بعد از آن ها می آید مشخص می شود.

عدد اول بعد از حروف نشان دهنده درجه حفاظت دستگاه در برابر تماس انسانها یا حیوانات و یا برخورد اجسام و ذرات جامد و سخت خارجی است.

عدد دوم بعد از IP درجه حفاظت دستگاه در برابر نفوذ مایعات می باشد.