توسعه آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور و بالابر

- انجام کلیه امور مربوط به سرویس و نگهداری انواع آسانسور و بالابرهای هیدرولیکی و ضد انفجار

- سرویس و نگهداری آسانسورهای مسافری، باری، خودروبر، بیمارستانی (تخت بر و برانکاردبر) و بالابرهای خانگی و خدماتی و بالابر معلولین (ویلچربر)

- سرویس و نگهداری آسانسورهای ضد انفجار، ضد جرقه و ضد گرد و غبار و فیبرهای آتشگیر