توسعه آسانسور

شیلنگ های آسانسور هیدرولیک

ساختمان شیلنگ های هیدرولیکی از تعدادی لایه لاستیکی و ترموپلاستیکی تشکیل شده است که توسط پوشش سیمی یا نوار بافته شده تقویت شده است

- در فشارهای پایین از شیلنگ های دو لایه با پوشش سیمی استفاده می شود.

- ولی در فشارهای بالا از شیلنگ های با شبکه مارپیچ و چهار تا شش لایه مارپیچی سیم های مقاومت بالا استفاده می شود.

فشار کاری شیلنگ های هیدرولیکی :

شیلنگ های هیدرولیکی آسانسور با توجه به معیارهای ایمنی طوری طراحی می شوند که فشار ترکیدگی آن ها بیش از پنج برابر فشار کاری باشد ، البته فشار واقعی ترکیدگی بالاتر از این مقدار است.

اتصالات سر شیلنگ ها

برای اتصال سر شیلنگ به مدار و لوله های صلب از اتصالات متفاوتی استفاده می شود.

این اتصالات به دو دسته عمدۀ اتصالات قالبی و اتصالات قابل استفاده مجدد تقسیم می شوند. در اتصالات قالبی برای انجام اتصال از دستگاه قالب هیدرولیکی یا مکانیکی استفاده می شود، در حالی که برای انجام اتصالات نوع دوم باید از ابزارهای ساده استفاده کرد.

اگرچه مونتاژ شیلنگ ها امر ساده ای تلقی می شود ولی برای انجام آن باید دقت و خلاقیت داشت.

- در هنگام نصب از ایجاد خم تیز و پیچش شیلنگ پرهیز شود. (اتصالات دو انتهای شیلنگ ها باید در یک صفحه باشند.)

<br>

- شیلنگ ها باید به گونه ای نصب شوند که به یکدیگر یا سایر قطعات فلزی تماس نداشته باشند.

<br>

- نوع صحیح اتصال انتخاب شود.

نکات ایمنی در استفاده از شيلنگ ها

1- درجه حرارت بالای روغن سبب انبساط شیلنگ و اتصالات آن و در نهایت نشت روغن می گردد. بالارفتن درجه حرارت روغن از 80 درجه سانتی گراد می تواند باعث صدمه دیدن شیلنگ ها شود.

2- گاهی در حین کار سیستم شوک های فشاری بالاتر از فشار نرمال کار در داخل شیلنگ ها ایجاد می گردد. در مشخصات فنی شیلنگ های هیدرولیک مقدار فشاری را که می توانند تحمل کنند، تعیین شده است.