توسعه آسانسور

گروه بندی غبارها

طبقه بندی غبارها بر طبق استانداردهای NEC و CEC به صورت زیر می باشد:

* گروه E: برای غبار فلزات شامل آلومینیوم، منیزیم و تیتانیوم، روی، برنز، کرم، قلع، کادمیوم و آلیاژهای تجاری آنها و فلزاتی با مشخصات مشابه به کار می رود.

* گروه F: برای کربن سیاه، زغال و یا غبار زغال سنگ استفاده می گردد.

* گروه G: برای غبار آرد، نشاسته، حبوبات، غبارهای پلاستیک، صنایع شیمیایی و غبارهای چوب در نظر گرفته شده است.