توسعه آسانسور

مزایای آسانسورهای خانگی

مزایای آسانسورهای خانگی

آسانسورهای خانگی (home lift) دارای مزایای زیر می باشند:

*به صورت هیدرولیک کار می شوند و در نتیجه نیازی به موتور خانه ندارند.

*با برق تک فاز کار می کنند.

* نصب و راه اندازی این دستگاه ها سریع صورت می گیرد.

*برای ساختمان های دو الی سه توقف و دوبلکس استفاده می شوند.

*نیازی به بتون ریزی و آماده سازی چاهک ندارد.

*میزان مصرف برق آن ها کم است.

*معمولاً به صورت جک های مستقیم در کنار کار می شوند.

فروش ، نصب ، راه اندازی ، سرویس و تعمیرات بالابر خانگی ، هوم لیفت ، Man Lift , بالابر معلول ، بالابر ویلچر، بالابر باربر ، بالابر غذابر ، بالابر رستوران ، بالابر آزمایشگاه ، بالابر اسنادبر ، آسانسور مسافربر، آسانسور خودروبر، لیفتراک بر، ماشین بر، جک پارکینگ ، آسانسور تخت بر بیمارستانی و آسانسور برانکاردبر