توسعه آسانسور

نحوه استقرار و اتصال جک و کابین

انتقال نیرو به کابین به دو روش مستقیم و غیر مستقیم میسر است :

روش مستقيم

روش مستقیم جك در زير :

در این روش جک و کابین به صورت مستقیم به هم بسته می شوند. ایمنی در این روش بالاست و برای آسانسورهای با ظرفیت بالا و تراول نسبتا کم گزینه مناسبی است. در این روش، حرکت و سرعت کابین با جک برابر می باشد و اتصال به دو صورت امکان پذیر می باشد:

مدل مستقیم جك در كنار

در این مدل جک مستقیما به زیر کابین متصل می شود. از مزایای آن حداکثر استفاده از فضای چاه توسط کابین بوده و مدفون شدن جک و عدم امکان بازرسی و همچنین دشواری نصب و تعمیرات از جمله معایب آن می باشد.

مدل جک در کنار غير مستقيم

در این مدل جک مستقیما به کابین متصل شده و در کنار آن قرار می گیرد.

بدیهی است بخشی از فضای چاه توسط جک اشغال می شود و نیز به علت فشار جک به یک سمت از کابین (در مدل یک جک در کنار) به راحتی نمی توان آن را در آسانسورهای با ابعاد کابین بزرگ به کار برد، با این حال جک همواره در دسترس بوده و نیازی به کندن زمین نمی باشد.