توسعه تجهیزات صنعتی

هيدروليك

هیدرولیک از کلمه یونانی " هیدرو " مشتق شده و به معنای جریان حرکات مایعات می¬باشد. در قرون گذشته مقصود از هیدرولیک فقط آب بوده و البته بعدها عنوان هیدرولیک مفهوم بیشتری بخود گرفت.

هیدرولیک در این قرن دیگر مختص به آب نبوده بلکه دامنه وسیع¬تری به خود گرفته و شامل قواعد و کاربرد مایعات دیگری، بخصوص روغن صنعتی می¬باشد. زیرا که آب بعلت خاصیت زنگ زدگی، در صنایع نمی¬تواند بعنوان انرژی انتقال دهنده مورد استفاده قرار گیرد و بعلت آنکه روغن خاصیت ضد زنگ زدگی دارد، امروزه در صنایع از آن بخصوص برای انتقال انرژی در سیستم کنترل استفاده بسیار می¬گردد.

بطور خلاصه می¬توان گفت: فنی که انتقال و تبدیل نیرو را توسط مایعات انجام دهد "هیدرولیک " نامیده می¬شود.