توسعه آسانسور

محل قرارگیری واحد پمپاژ

از آنجایی که اتصالات مکانیکی بین واحد پمپاژ و چاهک آسانسورهای هیدرولیکی را لوله ها و شیلنگ ها تشکیل می دهند تجهیزات کنترل و واحد پمپاژ روغن در تمام آسانسورهای هیدرولیک را می توان در جایی مناسب و دور از آسانسور جای داد.

می توان از این خصوصیت استفاده کرد و واحد پمپاژ را در محلی مناسب تا شعاع 6 متری سیلندر هیدرولیک نصب نمود. از دیگر مزیت های آسانسورهای هیدرولیک کوچک بودن فضای موتورخانه تا حدود 12 درصد در مقایسه با موتورخانه های کششی است.