توسعه آسانسور

کارسلینگ آسانسور

جک روی محفظه نگه دارنده قرار گرفته، سپس با کرپی مخصوص به پشت بند براکت محکم شود.

مجموعه حفاظ و کفی فلکه هرزگرد را روی جک قرار داده و سپس با پیچ محکم شود.

ابتدا رولر و کفشک یک طرف کفی کاراسلینگ را باز کرده و سپس کفی داخل ریل جا داده شود.

پیشانی بالا با پیچ و مهره به کشویی بالای ستون ها متصل و دستک های آن محکم شود.

کفشک های بالا و حفاظ ریل روی کشویی بالا با پیچ و مهره می بندیم.

رولر، پاراشوت و کفشک تفلون سمت دیگر را می بندیم.

توجه: کفشک ها می بایست به راحتی بین ریل و کارسلینگ قرار گیرند و از فشار زیاد و ضربه زدن خودداری شود.

توجه: از ضربه زدن به قطعات پاراشوت به منظور تنظیم آن خودداری شود. زیرا ممکن است حالت اولیه خود را از دست بدهد.

توجه: بین ریل و رولر فاصله کمی در نظر گرفته شود. زیرا پس از نصب کابین فاصله از بین می رود و باعث عمر بیش تر رولرها می شود.

بادبندها را با پیچ های چشمی به پشت پیشانی می بندیم.

توجه: پس از بکسل ریزی کاورهای فلکه هرزگرد نصب شوند.