توسعه آسانسور

کارسلینگ آسانسور

نقشه کلی کارسلینگ به صورت نشان داده شده در شکل زیر می باشد.

برای مونتاژ کارسلینگ ابتدا سینی زیر قوطی (قطعه شماره 34) مطابق شکل زیر روی کف قرار داده شود و با استفاده از براکت (قطعه شماره 19) به پشت ریل ها (قطعه شماره 69) نصب شود.

سپس گلدانی پایه پلیت سیم بکسل (قطعه شماره 16) در محل مناسب با دو پیچ و مهره روی سینی زیر قوطی محکم شود (مطابق شکل بالا).

توجه: گلدانی پس از تنظیم روی فونداسیون موجود بولت و یا به اسکلت جوش شود.

پایه زیر جک داخل گلدانی قرار داده شود.

محفظه نگه دارنده زیر جک روی پایه قوطی جک قرار گرفته و مطابق شکل زیر به وسیله دستک ها و براکت ها به پشت بند براکت با پیچ و مهره و به طور کاملا شاقول شده محکم شود.

جک روی محفظه نگه دارنده قرار گرفته، سپس با کرپی مخصوص به پشت بند براکت محکم شود.

مجموعه حفاظ و کفی فلکه هرزگرد را روی جک قرار داده و سپس با پیچ محکم شود.

ابتدا رولر و کفشک یک طرف کفی کاراسلینگ را باز کرده و سپس کفی داخل ریل جا داده شود.

پیشانی بالا با پیچ و مهره به کشویی بالای ستون ها متصل و دستک های آن محکم شود.

کفشک های بالا و حفاظ ریل روی کشویی بالا با پیچ و مهره می بندیم.

رولر، پاراشوت و کفشک تفلون سمت دیگر را می بندیم.

توجه: کفشک ها می بایست به راحتی بین ریل و کارسلینگ قرار گیرند و از فشار زیاد و ضربه زدن خودداری شود.

توجه: از ضربه زدن به قطعات پاراشوت به منظور تنظیم آن خودداری شود. زیرا ممکن است حالت اولیه خود را از دست بدهد.

توجه: بین ریل و رولر فاصله کمی در نظر گرفته شود. زیرا پس از نصب کابین فاصله از بین می رود و باعث عمر بیش تر رولرها می شود.

بادبندها را با پیچ های چشمی به پشت پیشانی می بندیم.

توجه: پس از بکسل ریزی کاورهای فلکه هرزگرد نصب شوند.