توسعه آسانسور

کفشک غلطکی آسانسور

وجود کفشک های راهنمای غلطکی در آسانسورهای با سرعت بالا ضروری هستند، هرچند نرمی کابین و صرفه جویی در انرژی به علت کاهش در اصطکاک وجود این کفشک های غلطکی را در آسانسورهای با سرعت متوسط نیز اقتصادی می کند.