سنديكاى آسانسور

توضيح فارسي : سنديكاى صنايع آسانسور و پله برقى ايران و خدمات وابسته .

اساسنامه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته
مصوب 2/10/80 ( رونوشت از سايت سنديكاى آسانسور )

مقدمه

نظر به لزوم ساماندهی و قانونمندی در امور حرفه‌ای و تخصصی مربوط به آسانسور و پله برقی درایران و به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت طراحان ، سازندگان ، تولیدکنندگان ، فن آوران و فروشندگان طراحی و مونتاژ آسانسور و پله برقی و فعالین خدمات وابسته به آن و برای تمرکز امور فنی و مهندسی و برخوردای از سیاستگذاری مناسب و واحد جهت مقاصد تولیدی و تجارتی و خدماتی در زمینه فوق و نیز به منظور تأمین حقوق و منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی که موضوع فعالیت و اشتغال آنها در امور مذکور باشد ، سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته به آن طبق مبانی ذیل تشکیل می‌گردد .

 

فصل اول - کلیات

ماده 1 - نام و هویت :

نام : سندیکای صنایع آسانسورو پله برقی ایران و خدمات وابسته که در این اساسنامه به اختصار "سندیکا" ‏ نامیده می‌شود .

هویت : سندیکا در اجرای بند (ک) ماده (5) قانوناتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه
(15/9/1373) و تحت پوشش اتاق ایران ، تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می‌باشد و به صورت صنفی و غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعالیت می نماید .

ماده 2 - تابعیت :

تابعیت سندیکا ایرانی است .

ماده 3 - اقامتگاه :

مرکز اصلی و اقامتگاه سندیکا در تهران ، خیابان ستارخان - تهران ویلا - خیابان هورسر (نانوائیها) - پلاک 20 - طبقه 3می‌باشد .

تبصره -

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی سندیکا مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می‌گردد و کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد رسید .

ماده 4 - حوزه فعالیت :

حوزه فعالیت سندیکا در سراسر ایران است و می‌تواند پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مراکز استانها شعبه و در شهرستانها عنداللزوم نمایندگی دایر نماید . شرایط تشکیل شعب و نمایندگی‌ها می بایست مطابق با آئین‌نامه‌های اجرایی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد .

ماده 5 - مدت :

مدت فعالیت سندیکا نامحدود است .

 

فصل دوم - اهداف

ماده 6 - هدفهای سندیکا عبارتند از :

1-6- تلاش درجهت تعیین واجرای استاندارد ملی برای کلیه مراحل فروش ، طراحی ، ساخت و تولید آسانسور وپله برقی و انواع قطعات آن و نیز نصب و راه اندازی ، تعمیر و نگهداری و بهره برداری آسانسور و پله برقی .

2-6-کوشش در سازماندهیبرایجذبافراد حقیقی و حقوقی که جهتعضویت در سندیکا واجد صلاحیت می باشند و تلاش گروهی در جهت تأمین منافع به حق و سالم اعضاء در راستای منافع ملی کشور .

3-6- تلاش در جهت دستیابی به آخرین استانداردهای بین المللی برای کلیه دست اندرکاران صنعت آسانسور و پله برقی در ایران .

4-6- حمایتازتولیدات ساخت داخل با تلاش برای ارتقاء کیفیت محصولات داخلی،همچنینارائه برنامه های لازم به منظور ارتقاء دانش فنی و دستیابی به تکنولوژی آسانسورهای پیشرفته .

5-6- ایجاد هماهنگیبا کلیه دستگاههای اجرایی و قانونی دست اندرکار درصنعت ساختمان وابنیه به منظور استفاده ازآسانسور و پله برقی استاندارد .

6-6- فعالیت در زمینه صادرنمودن آسانسور و پله برقی و خدمات مربوط به آن به خارج از کشور خصوصاًکشورهای همجوار .

7-6- ایجاد کمیته‌های تخصصی بازرسی کننده داخلی برای حصول اطمینان از رعایت اصول ایمنی و استاندارد جهت کلیه مراحل مربوط به فعالیتهای صنعت آسانسور و پله برقی (کنترل عملکرد اعضاء) با انگیزه تشریک مساعی با شرکتهای مستقل بازرسی در چارچوب قانون .

8-6- تشکیل مراکز آموزشی و تحقیقات علمی و صنعتی ، برگزاری سمینارهای تخصصی و همچنین حضور در سمینارهای مختلف جهانی و ترجمه وتألیف مقالات علمی و صنعتی مرتبط با صنعت آسانسور و پله برقی .

9-6- تلاش در جهت بالا بردن اعتبار و حیثیت سندیکا از طریق سازماندهی و ایجاد روابط مناسب بین اعضاء .

10-6- تشکیل و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مربوط به صنعت آسانسور و پله برقی .

11-6- تشکیل مرکز یا مراکزی در داخل و خارج از کشور به منظور فعالیت در جهت اهداف عالیه سندیکا مانند تأسیس خانه آسانسور و پله برقی .

12-6- انجام هر نوع فعالیت اداری ، فرهنگی ، علمی ، صنعتی ، اقتصادی، بازرگانی ، تحقیقاتی و ... در داخل و خارج از کشور که در جهت اهداف عالیه سندیکا باشد .

13-6- تلاش در جهت داوری و حکمیت در حل و فصل اختلافات حقوقی مابین اعضاء و نیز میان اعضاء و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .

14-6- تشکیل شرکتها تعاونی به منظور جذب ، سرمایه و ارائه خدمات به اعضاء در زمینه فعالیتهای ساخت و تولید ، طراحی و مهندسی ، صادرات و واردات.

15-6- تشویق و ترغیب اعضاء ، به تشکلهای صنعتی به صورت کنسرسیوم در ارتباط با انجام پروژه های بزرگ ملی و بین المللی .

16-6- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف سندیکا و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب ، مجلات و بروشورهای تخصصی .

17-6- تلاش برای ایجاد فضای مناسب جهت رقابت سالم و منصفانه و ایجاد فرصتهای مناسب برای کلیه اعضاء جهت ورود به بازارها .

 

فصل سوم - عضویت و شرایط آن

ماده 7 -

کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که حوزه فعالیت و اشتغال آنها درموارد ذیل می‌باشد می توانند بهعضویت سندیکا درآیند :

الف - فن آوران و فروشندگان طراحی و مونتاژ آسانسور و پله برقی

ب - ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی در صنعت آسانسور و پله برقی

ج - سازندگان و تولید کنندگان انواع قطعات آسانسور و پله برقی

د - نصابان ، تعمیرکاران و ارائه کنندگان خدمات سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی

ماده 8 -

- عضویت اشخاص حقوقی منوط به تابعیت ایرانی با مراعات ماده (20 ) قانون تجارت و دارا بودن کارت عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن می‌باشد .

- داشتن سابقه فعالیت و صلاحیت فنی در این صنعت با رعایت ماده 10 اساسنامه .

ماده 9 -

کلیه اشخاص حقیقی که به عضویت سندیکا پذیرفته می شوند می بایستی دارای شرایط ذیل باشند :

الف - دارای تابعیت ایرانی .

ب - متدین به یکی از ادیان رسمی .

ج - نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد .

د - داشتن کارت معتبر عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران .

ه - داشتن سابقه فعالیت و صلاحیت فنی در این صنعت با رعایت ماده 10 اساسنامه .

ماده 10-

سابقه فعالیت و صلاحیت فنی و حرفه ای کلیه اعضاء در زمینه موضوع سندیکا ، بایستی به تأیید دو نفر از اعضای سندیکا که حداقل پنج سال سابقه فعالیت در این صنعت را دارند برسد .

ماده 11 -

کلیهاعضایسندیکاموظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آئین‌نامه‌هایمصوب مجامع و مقید به رعایت اهداف سندیکا می باشند

تبصره -

چنانچه هر یک از اعضاء بدون تصویب هیأت مدیره اقدام به تشکیل یا عضویت در تشکیلات صنفی موازی مرتبط با صنعت آسانسور نماید از ادامه عضویت سندیکا معلق خواهد شد .

ماده 12 -

اساتید دانشگاهها ، هیأت های علمی ، مهندسین مشاور ، کارشناسان سازمانهای دولتی و ملی ، دانشجویان و سایر علاقمندانصنعت آسانسوروپله برقیبنا برانگیزهوعلاقهشخصیویادرخواست می توانند بهعنواناعضایافتخاری به عضویت سندیکا درآیند .

تبصره :

حضور اعضای افتخاری در جلسات سندیکا ، بدون حق رأی خواهد بود .

ماده 13 -

کلیه اعضای سندیکا مطابق ماده های 52 الی 54 اساسنامه موظف به پرداختورودیهدرهنگامشروععضویتو حقعضویت‌هایماهانهمی باشند و در صورتی که هر یک از اعضا حق عضویت سال جاری خود را حداکثر در فاصله 3 ماهه اول هر سال پرداخت ننماید عضویت وی حداکثر با دو اخطار کتبی یک ماهه به حالت تعلیق درآمده و از مزایای عضویت در سندیکا محروم خواهد شد. تعلیق و نسخ آن توسط هیأت مدیره صورت می‌گیرد و در صورت تقاضای عضو معلق شده امکان نسخ تعلیق با پرداخت حق عضویت سال‌های معوقه به علاوه 50% مبلغ حق عضویت به عنوان جریمه امکان پذیر خواهد بود .

تبصره :

اعضای افتخاری از پرداخت ورودیه و حق عضویت معاف هستند .

 

فصل چهارم - ارکان

ماده 14 -

ارکان سندیکا عبارتند از :

- مجامع عمومی

- هیأت مدیره

- بازرسان

ماده 15 - مجامع عمومی :

مجامع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در سندیکا بوده و از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان تشکیل می‌گردد .

1-15- دعوت برای هر یک از مجامع عمومی توسط هیأت مدیره با یکبار درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار سندیکا و یا ارسال فکس برای اعضای سندیکا بعمل می آید . تاریخ انتشار آگهی حداقل باید پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی‌باشددستورجلسه و روز و ساعت و محل برگزاریمجمع باید در آگهی ذکر شود .ضمناً دعوتنامه جداگانه ای با امضاییکی از اعضای هیأت مدیره یا دبیر یا هر یک از بازرسان اصلی ، برای اعضاء ، بوسیله پست سفارشی یا فاکس ارسال می‌گردد .

2-15- هر یک از شرکتهای عضو برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یک نفررا کتباًبهعنواننماینده تام الاختیار شرکت به سندیکا معرفی می نماید. معرفی نامه با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور و با مهر شرکت معتبر خواهد بود .

3-15- اخذ رأی در مجامع عمومی سندیکا کتبی و مخفی می‌باشد مگر در مواردی که نسبت به آن در مجمع اخذ تصمیم اعضای سندیکا آید.

4-15- جلسه مجمع عمومی (عادی و عادی بطور فوق العاده)با شرکت اکثریت اعضاء (نصف بعلاوه یک) رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضرین (نصف بعلاوه یک) معتبر می‌باشد .

تبصره - نحوه اخذ رأی :

اخذ رأی جهت انتخاب هیأت مدیره بایستی بر روی اوراق دارای مهر و شماره و به تعداد اعضای حاضر در جلسه به صورت مخفی انجام گیرد .

تبصره - حق رأی :

حق رأی در مجامع کتباً قابل توکیل به دیگر اعضاء می‌باشد ولی هیچ عضوی نمی‌تواند وکالت بیش از یک عضو را بپذیرد .

 

5-15- با رسمیت یافتن مجمع ، در ابتدا از میان حاضرین ، مسن ترین فرد به عنوان رئیس سنی ، اداره جلسه را بعهده می گیرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر برای مجمع ، اخذ رأی به عمل خواهد آمد . سپس هیأت رئیسه انتخابی ، اداره جلسه مجمع را بعهده می گیرد .

6-15- در هر جلسه منشی جلسه صورتی از اسامی نمایندگان اعضاء حاضر در جلسه را تنظیم و به امضاء هیأت رئیسه مجمع می رساند و متعاقباً بعد از مذاکراتو تصمیماتمجمعخلاصه ایاز آنرانیز تنظیم و صورتجلسه نموده و به امضای اعضای هیأت رئیسه مجمع می رساند ، این صورت مجالس درمرکزسندیکا نگهداری و مندرجات آن برای کلیه اعضاء معتبر خواهد بود .

7-15- تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی سندیکا که طبق مواد این اساسنامه تشکیل گردیده درباره کلیه اعضاء اعم از حاضر یا غایب و حتی اعضایی که با تصویب آن مخالفت کرده اند نافذ و لازم الاتباع می‌باشد .

8-15- در کلیه جلسات مجمع عمومی و فوق العاده نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان ناظر دعوت خواهد شد و عنداللزوم اظهار نظر خواهد نمود .

9-15- سندیکا موظف است رونوشت کلیه مصوبات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) را برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال نماید .

10-15- هر گاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد هیأت رئیسه مجمع با تصویب اعضاء می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر نباید از دو هفته تجاوز نماید تعیین کند .

بدیهی است تمدید جلسه احتیاج به دعوت نامه و انتشار آگهی مجدد در روزنامه رسمی سندیکا نخواهد داشت و حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان حد نصاب قبلی است .

ماده 16- مجامع عمومی بر دو نوعند :

- مجمع عمومی عادی

- مجمع عمومی فوق العاده

ماده 17 -

مجمع عمومی عادی سالیانه یک نوبت در سال (ترجیحاً در نیمه دوم اردیبهشت ماه هر سال ) با حضور حداقل نصف بعلاوه یک از نمایندگان اعضای سندیکا وفق مفاد بند (1-15) ماده (15) رسمیت می یابد تصمیمات مجمع عادی در کلیه موارد با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود . تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر دفعات که لازم باشد بلامانع است .

ماده 18 -

هیأت مدیره موظف است حداقل 20 روز قبل از اتمام دوره جاری اعضای هیأت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی ، وفق ماده (15) بنماید .

ماده 19 -

مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل نصف بعلاوه یک تشکیل و نصف بعلاوه یک اعضای سندیکا و یا نمایندگان قانونی آنانرسمیت می یابد و تصمیمات مجمع با سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصویبمی‌شود در صورتیکه جلسه اول به حد نصاب نرسد ، جلسه بعدی به فاصله 20 روز با حداقل نصف بعلاوه یک و جلسه بعدی با یک سوم اعضاء تشکیل خواهد شد و مصوبات آن با رأی سه چهارم اعضاء معتبر خواهد بود .

ماده 20 -

وظایف مجمع عمومی عادی سالانه و عادی بطور فوق العاده بشرح زیر است :

1-20- استماع گزارش هیأت مدیره درباره عملکرد سال گذشته .

2-20- استماع گزارش بازرسان .

3-20- رسیدگی به بیلان سال گذشته و تصویب آن .

4-20- تعیین خط مشی سندیکا و بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات و مصوبات و آئین‌نامه‌هایهیأت مدیره .

5-20- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان .

6-20- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .

7-20- تصویب پیشنهادات هیأت مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء .

8-20- استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سال گذشته و بودجه سال جاری و تصویب آنها .

ماده 21 -

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیأت مدیره یا هر یک از بازرسان اصلی یا درخواست 20% از اعضای سندیکا با رعایت ماده 15 اساسنامه تشکیل می‌شود .

ماده 22 -

هر یک از بازرسان اصلی چنانچه تشکیل مجمع عادی یا فوق العاده را ضروری تشخیص دهند مراتب را کتباً به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره مکلف است ظرف حداکثر 20 روز از تاریخ وصول درخواست بازرسان ، اعضای سندیکا را طبق تشریفات مندرج در ماده (15) اساسنامه ، برای تشکیل مجمع عمومی دعوت نماید و در صورت استنکاف هیأت مدیره ، هر یک از بازرسان رأساً با رعایت ماده (15) اساسنامه اقدام خواهند نمود .

ماده 23 -

تقاضای 20% اعضای سندیکا نیز می‌تواند تشکیل مجامع عادی بطور فوق العاده و یا مجمع فوق العاده را از هیأت مدیره سندیکا خواستار شود و هیأت مدیره باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی تجمع اعضاء را جهت تشکیل مجمع دعوت ، در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمععمومی را از بازرسان بخواهند و هر یک از بازرسان اصلی مکلف خواهند بود طبق تشریفات مقرر مجمع مورد نظر را حداکثر تا 15 روز دعوت نموده و چنانچه بازرسان نیز امتناع نمایند نمایندگان 20% مذکور حق آن را خواهندداشت که مستقیماً نسبت به دعوت مجمع عمومی بارعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام کند .

ماده 24 -

در صورت عدم رسمیت یافتن هر یک از جلسات مجمع عمومی عادی به علت حد نصاب ، حداکثر ظرف 20 روز جلسه بعدی با رعایت مفاد ماده (15) از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضاء تشکیل می‌گردد ، جلسه دوم مجمع با هرتعداد رسمیت خواهد داشت به شرطی که در آگهی دعوت علاوه بر دستور جلسه و ساعت و زمان ، علل عدم تشکیل اول ذکر گردد .

ماده 25 -

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :

الف - تغییر و اصلاح اساسنامه سندیکا

ب - انحلال سندیکا و انتخاب اعضای هیأت تصفیه

ج - عزل انفرادی یا جمعی اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان

ماده 26 - هیأت مدیره :

سندیکا بوسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از 9 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق‌العاده از بین اعضاء یا نمایندگان قانونی آنها برای مدت دو سال انتخاب می شوند اداره خواهند شد .

1-26- بعد از اختتام دوره مأموریت هیأت مدیره یا عزل دست جمعی هیأت مدیره یا استعفای دسته جمعی ، تا انتخاب و تعیین هیأت مدیره جدید کلیه مسئولیتها همچنان در عهده اعضای هیأت مدیره قبلی خواهد ماند .

2-26- تجدید انتخاب هریک از اعضای هیأت مدیره قبلی برای دوره‌های بعدی مدیریت سندیکا بلامانع است .

ماده 27 - شرایط عضویت در هیأت مدیره :

الف - دارا بودن تابعیت ایرانی

ب - داشتن حداقل 30 سال سن

ج - نداشتن محکومیت کیفری برای جرایم مالی و اخلاقی یا جرایمی که مجازات آن حدود ، قصاص و زندان بیشتر از یکسال باشد

د - عدم اشتهار به سوء شهرت

ه - متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

و - دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته های علوم یا مهندس با سه سال سابقه کار مرتبط و یا دانشنامه لیسانس در سایر رشته‌ها با پنج سال سابقه کار در این صنعتو یا دیپلم و 10 سال کار اجرایی و یا با سیکل متوسطه با 20 سال سابقه کار مفید در این صنعت .

ز - ارائه درخواست کتبی .

تبصره -

بررسی واجدشرایط بودن داوطلبین عضویت درهیأت مدیره توسط هیأت مدیره‌های منتخب صورت می گیرد . هیأت مدیره موظف است واجد شرایط شناختن داوطلب را ظرف مدت دو روز از دریافت درخواست ، به اطلاع او برساند و در صورت تسلیم اعتراض توسط فرد یاد شده ظرف مدت دو روز به شورای حکمیت موضوع ماده 47 مراجعه نماید و نظر شورا در این مورد لازم الاجرا می‌باشد .

ماده 28 -

داوطلب عضویت در هیأت مدیره می‌تواند در زمانی که دستور جلسه مجمع عمومی عادی آگهی گردید درخواست داوطلبی خود را به پیوست مدارک اثباتی فوق به دبیرخانه سندیکا تسلیم و رسید دریافت نماید.

تبصره -

بدیهی است در زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده که با تغییر یا اصلاح اساسنامه همراه باشد ، سایر اعضاء می‌توانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره در همان روز برگزاری مجمع باشند .

در صورت انتخاب شدن ، چنانچه شرایط لازم را نداشته باشند به ترتیب نفر بعدی جایگزین خواهد شد .

ماده 29 -

در صورت خروج و یا اخراج از عضویت در سندیکا و یا انحلال شرکت عضوی که نماینده آن در ارکان سندیکا دارای سمتی است ، مأموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی ، منتفی و زایل خواهد شد مگر آنکه حداکثر ظرف سه ماه مجدداً در این صنعت فعالیت خود را آغاز نموده و به عضویت سندیکا در آید .

ماده 30 -

چنانچه نماینده معرفی شده از طرف هر یک از اشخاص حقوقی عضو پس از انتخاب در ارکان سندیکا به هر دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خود خارج گردد ، نماینده مذکور عضویت خود را در هیأت مدیره از دست می دهد مگر آنکه حداکثر ظرف سه ماه مجدداً در این صنعت فعالیت خود را آغاز نموده و به عضویت سندیکا در آیند .

ماده 31 -

در صورت استعفا و یا فوت و یا عزل اکثریت نسبی (نصف بعلاوه یک) اعضای هیأت مدیره ، انتخابات زودرس هیأت مدیره تجدید خواهد شد . بدیهی است نمایندگان مستعفی می بایستی تا انتخابات هیأت مدیره جدید کما فی السابق بکار خود ادامه دهند .

ماده 32 -

زایل شدن موردی از بندهای ماده (27) برای هر یک از اعضای هیأت مدیره در طول دوره مأموریت باعث معزول شدن آن عضو خواهد شد .

ماده 33 -

 هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می‌شود از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس ، دو نفر را به عنوان نایب رئیس و دیگری را به نام خزانه دار و عضوی را هم به سمت منشی انتخاب خواهد نمود .

ماده 34 -

مدت تصدی هر یک از سمت های اعضای هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود . متصدیان هر یک از سمت ها توسط هیأت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند .

ماده 35 -

هیأت مدیرهدر مواقعی کهخود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا نواب رئیس یا دیگر اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد . در صورت غیبت رئیس و نواب رئیس، سایر اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد . جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی سندیکا تشکیل خواهد شد .

ماده 36 -

در صورت استعفاء یا فوت و یا عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره ، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتریداشتهاست ، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتی که اعضای علی البدل دارای آرای مساوی باشند انتخاب در هیأت مدیره به قید قرعه اعضای سندیکا خواهد آمد .

تبصره 1 -

غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب موجب عزل از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود .

تبصره 2 -

تشخیص موجه بودن عذر وعلت غیبت با اکثر اعضای هیأت مدیره می‌باشد .

ماده 37 -

جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی رسمیت پیدا می کند و مصوبات آنها با اکثریت نسبی حاضرین معتبر خواهد بود .

تبصره -

به هر حال کلیه مصوبات هیأت مدیره می بایست حداقل دارای چهار رأی موافق باشد .

ماده 38 -

صورت مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره در دفتر ثبت و نگارش گردیده به امضای حاضرین می‌رسد . اعضای سندیکا می‌توانند در صورت تمایل به دبیرخانه سندیکا مراجعه و صورت جلسات مصوب هیأت مدیره را مطالعه نمایند .

ماده 39 -

شرکت اعضای علی البدل و بازرسان در جلسات هیأت مدیره بلامانع است ولی در تصمیمات حق رأی نخواهند داشت .

ماده 40 –

هیأت مدیرهمی‌تواندازبینخود یا خارج ، یک نفر شخص حقیقی را به عنوان دبیر انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید . دبیر در حدود اختیاراتی که از سوی هیأت مدیره به وی تفویضمی‌گردد انجام وظیفه می نماید . هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحهدرماده 41 ایناساسنامهرا با حق توکیل به دبیر تفویضنماید در صورتی که دبیر عضو هیأت مدیره باشد دوره دبیری از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود .

تبصره -

در صورتی که دبیر ، عضو هیأت مدیره نباشد ، حق شرکت در جلسات هیأت مدیره را بدون حق رأی دارد .

ماده 41 -

هیأت مدیره می‌تواند برای انجام امور اداری سندیکا اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن ، طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق سندیکا ، تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن جمع آوری قوانین و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت سندیکا ، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی ها و ارسال دعوت نامه ها ، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان سندیکا ، اخذ معرفی نامه‌های نمایندگان شرکتهای عضو برای ورود به مجامع ، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی ، تنظیم پرسشنامه‌های لازم برای استخدام کارکنان موردنیاز کنترلکیفیتعملکردوحضوروغیاب کارکنان ، تشکیل کلاسهای آموزش و تهیه امکانات مورد نیاز و مربوط به آن ، نگهداری و حفظاموالو اثاثیه سندیکا و تعمیر و سرویس به موقع آن ، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخل سندیکا ، اجرای مصوبات در سندیکا و هر اقدامی که عرفاً برای اداره امور سندیکا ضروری باشد دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیر تشکیل دهد و تأسیس نماید .

تبصره -

دبیر سندیکا می‌تواند در صورت درخواست اعضاء ، رونوشت صورت جلسات هیأت مدیره را به آنها ارائه نماید .

ماده 42 -

وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیأت مدیره :

هیأت مدیره نماینده رسمی و قانونی سندیکا بوده و دارای کلیه اختیارات قانونیجهتادارهامورسندیکااستبدونآنکه محدودیتی به عمومیت اختیارات او وارد گردد . هیأت مدیره مخصوصاً وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد :

1-42- افتتاح حساب جاری به نام سندیکا در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات سندیکا و پرداخت هزینه آن از این حسابها .

2-42- گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی .

3-42- خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام و حساب سندیکا بدون قصد و انگیزه تجارتی در جذب و جلب منفعت .

4-42 -اداره امور مالی سندیکا که سرپرستی آن با خزانه دار است .

5-42- دریافت مطالبات سندیکا و پرداخت دیون آن از

 

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

قیمت   ریال

اطلاعات بيشتر :

Www.toseir.com

واحد شمارش :

دستگاه

خدمات پس از فروش :

گارانتى يكساله ، خدمات پشتيبانى ده ساله، تأمين قطعات يدكى و سرويس ونگهدارى دستگاه طبق نرخنامه سنديكا

سيستم اورلود (كنترل ظرفيت وزنى كابين) :

كنترل ظرفيت وزنى كابين ( OVER LOAD ) وتوقف حركت كابين در صورت اضافه وزن.

درب طبقات :

درب طبقات نوع سانترال - تلسكوپى - لولائى با ضامن ، قفل و سنسور ايمنى

تابلوى فرمان آسانسور :

نوع ميكروپروسسورى با كنتاكتورهاى LG و باترى ذخيره جهت آلارم و روشنائى اضطرارى مواقع قطع برق

نوع فعاليت :

فروش ، نصب ، راه اندازى تعمير ، سرويس ، نگهدارى تأمين قطعات يدكى ، گارانتى وخدمات پشتيبانى انواع آسانسورهاى هيدروليك مسافرى ، باربر ، ماشين بر وآسانسورهاى خاص و بالابرهاى خدماتى

مجوز فروش :

عضو فروشندگان مجاز و مورد تأييد سنديكاى صنايع آسانسور و پله برقى ايران و خدمات وابسته

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

7316

 

Copyright © 2012 toseir.com rights reserved

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی