توسعه آسانسور

پاراشوت لحظه اى آسانسور

این ترمز ایمنی ساده ترین نوع ترمز ایمنی است. عملکرد این نوع ترمز تقریباً به صورت فوری و لحظه ای است اما کاربرد آن ها در آسانسورهای تا سرعت 0.63 متر بر ثانیه محدود است زیرا مسافت کوتاه توقف در آن ها باعث ایجاد شوک سنگین به تجهیزات آسانسوری و حتی مسافرین داخل کابین می شود.

تامین انواع آسانسور و بالابرهای هیدرولیک مسافربر، خودروبر پارکینگ ، لیفتراک بر، آسانسور باربر سنگین، آسانسور بیمارستانی (برانکاردبر و تخت بر) و بالابر خانگی ، بالابر معلولین (ویلچربر) و آسانسورهای ضد انفجار و ضد جرقه برای صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و آسانسور ضد غبار معادن