توسعه آسانسور

پمپ و موتور آسانسور هيدروليك

پمپ های پیچشی (Screw Pump)

پمپ پیچشی (اسكرو) یک پمپ دنده ای با جا به جایی مثبت و جریان محوری کاملا آرام، بدون ضربان و با بازده بالا مي باشد.

حرکت آرام بدون صدا و ارتعاش، حداقل نیاز به روغنکاری و عدم ایجاد اغتشاش زیاد در خروجی از ويژگي هاى پمپ پيچشى جهت استفاده در آسانسور و بالابرهاى هيدروليك می باشد.

كاربرى پمپ هاى پیچشی

هنگامی که نرخ جریان (ظرفيت پمپ ، ليتراژ پمپ) افزایش می‏یابد، پمپ‏های دنده‏ای گران‏تر و پر سر و صداتر می‏ شوند و بهتر است جای خود را در کاربردهای آسانسوری به پمپ‏ های پيچشى (اسکرو) دهند.

پمپ‏ های دنده ‏ای، بیشتر در ماشین‏ آلات و پاوریونیت بالابرهای باری با نرخ جریان کم و جاهایی که سر و صدای پمپ اهمیتی نداشته باشد، استفاده مي شوند.

سرویس و نگهداری پمپ های هیدرولیک

عوامل زیر می توانند در خرابی زودرس قطعات داخلی پمپ موثر باشند:

1- گرد و خاک، زنگ زدگی، براده های فلزی و حباب های هوا

2- لجن و مواد صمغی حاصل از وجود گرد و خاک و گرما در داخل سیستم

3- استفاده از روغن خیلی غلیظ و یا خیلی رقیق و یا اضافه کردن مواد افزودنی نامناسب به روغن

4- وارد آمدن فشار بیش از اندازه به پمپ

بنابراین جلوگیری از به وجود آمدن عوامل فوق، می تواند در افزایش عمر مفید سیستم هیدرولیک موثر باشد.